اذیت کردن ورزشی قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال2 خدمه قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال اجتناب کرده اند ساعت شانزده:30 در گروه A به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش ایسنا، 2 خدمه سراسری فوتبال قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال اجتناب کرده اند گروه A در چارچوب مرحله دوم مرحله گروهی جام جهانی قطر اجتناب کرده اند ساعت شانزده:30 به مصاف هم رفتند. گزارش خشمگین این دیدار را در زیر می خوانید:

قطر صفر – سنگال صفر
قاضی: آنتونیو متئو (اسپانیا)
ورزشگاه: الثمامه
گل:
مقوا زرد:
مقوا صورتی:

ترکیب کردن کردن سنگال: اسماعیل یاکوبز، کالیدو کولیبالی، دیه دیو، ادریسا گانگی، نامپالیس مندی، بولیه دیا، کرپین دیاتا، اسماعیلا سار، عبدو دیالو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوسف سبالی.

ترکیب کردن کردن قطر: پدرو میگل، عبدالکریم حسن، حسن الهیدوس، اکرم عفیف، کریم بوضیاف، بوعلم خوخی، مادیبو، محمد، احمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید المعز علی.

نیمه اول

اجتناب کرده اند ساعت شانزده:30 ورزشی در جدا خصوصی سوت داور اسپانیایی اذیت کردن شد.

این گزارش مجدد به روز رسانی احتمالاً وجود خواهد داشت…