ادعای «مهلت ۷۲ ساعته» برای مذاکرات وین، تفسیر نادرستی اجتناب کرده اند مقاله بلومبرگ است.مطلبی کدام ممکن است در برخی رسانه های فارسی زبان در جدا خصوصی عنوان «مهلت ۷۲ ساعته» چاپ شده شده، درو کردن نادرستی اجتناب کرده اند مقاله بلومبرگ است.

به گزارش ایسنا، در ماده مذکور آمده است کدام ممکن است در صورت اختصاص داده شده شدن انتخاب ها سیاسی می خواست، اجتناب کرده اند تذکر فنی می توان ظرف هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت ساعت به توافق بسته شدن کف دست کشف شد.
این عبارت به معنای تصمیم گیری ضرب الاجل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقا جمهوری اسلامی ایران تن تاکید کرده است کدام ممکن است در صورت اختصاص داده شده شدن انتخاب ها سیاسی می خواست، می توان در طول کوتاهی به توافق رسید.

برخی رسانه ها از آن به بعد است صحبت می کنیم به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری بلومبرگ مدعی شدند کدام ممکن است این خبرگزاری به نقل اجتناب کرده اند دیپلمات های اتحادیه اروپا گزارش داده است کدام ممکن است سبدها احیای برجام ظرف هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت ساعت برطرف تبدیل می تواند باشد، در هر مورد تولید عکس توافق تولید عکس امکان پذیر نخواهد بود. آنها آگاه اند کدام ممکن است این امر درهم آمدن است انتخاب گیری های سیاسی درجه بالا در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن است، در جدا خصوصی این جاری بدیهی است شبیه 2 طرف کمتر تمایلی به سازش دارند.

انتهای پیام