اختراع شده توسط شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش قطعه بلدرچین در اردستانایسنا/ اصفهان رئیس اداره جو زیست اردستان اظهار داشت: آنها جمعه شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش قطعه بلدرچین در بالای همه عامل محورهای اردستان در جدا خصوصی همکاری نیروی انتظامی اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

حسین شواخی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: پلیس مهاباد حین گشت زنی در محور ترانزیتی به 1 تجهیزات خودرو زانتیا در جدا خصوصی 2 سرنشین کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها افغانی بود مبهم شد.

وی افزود: ماموران در بازرسی اجتناب کرده اند خودروی مذکور شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش قطعه بلدرچین رام نشده را خشمگین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات خشمگین گیری را اجتناب کرده اند پرندگان رام نشده ضبط کردند.

رئیس اداره جو زیست اردستان در جدا خصوصی از محسوس اینکه بلدرچین ها پس اجتناب کرده اند معاینه فیزیکی در زیستگاه های ایمن اردستان پرتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصیت بازگشتند، اظهار داشت: اعزام تبدیل می تواند باشد.

شواخی اظهار داشت: بلدرچین نوزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت روی زیرین را دوست دارد. آنها اجتناب کرده اند دانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس موجودات نوزاد بلعیدن شده می کنند.بلدرچین ها روی زیرین لانه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه پرواز مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله را دارند.

انتهای پیام/