اختراع سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها منفجره غربی در خانه رئیس داعش در درعاافسران سوری ادعا کردن کردند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند درجه راندن نیروهای مسلح داعش اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند محله های شهر درعا، بخشها زیادی بمب، سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات غربی را اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری سانا، عالی تأمین امنیتی اظهار داشت: در جریان تفتیش منزل “موید حرفوش” ملقب به “ابو تاجه” اجتناب کرده اند سرکردگان داعش در کوی طارق السد واقع در جنوب درعا، از بمب پیدا شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن های مختلف پیدا شد.

این تأمین اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند این بمب ها برای منفجر شدن موتورسیکلت ها، برخی به صورت سیلندر اکسیژن اطمینان حاصل شود کدام ممکن است استتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی به صورت مین های متصل به یکدیگر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی دارای امکانات بالایی هستند. قابلیت تخریبی

این تأمین در خصوص آینده حرفوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد المسلمه ملقب به “حفو” یکی تولید عکس اجتناب کرده اند سرکردگان داعش اظهار داشت: باقی مانده است اجتناب کرده اند آینده این 2 سرکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس سرکرده های در جدا آنها اطلاعی توسط انگشت نیست، احتمالا آنها عالی زمان مختصر در قبلی اجتناب کرده اند اینکه مقر فرماندهی آنها باشد به خارج اجتناب کرده اند قلمرو گریخته اند. مدیریت شده .

2 روز پیش، افسران سوری به عملیات امنیتی خصوصی در روستای طارق السد پس اجتناب کرده اند 15 روز نبرد نوک دادند.

به آگاه این تأمین، برخی اجتناب کرده اند تسلیحات در اختیار نیروهای داعش برای ادغام کردن خمپاره، مسلسل در جدا خصوصی کالیبرهای مختلف، تک تیرانداز، تفنگ تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی مهمات مونتاژ غرب است.

به آگاه این تأمین، در عملیات های امنیتی نیروهای سوری تعداد انگشت شماری تن اجتناب کرده اند سرکردگان داعش به هلاکت رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید عکس نیز متواری شدند.

انتهای پیام