اجرای قالب «بن بروگین» برای {انتقال} آب مغایر با مزیت ملت استایسنا/ اصفهان عضوکمیسیون حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی مجلس شورای اسلامی ذکر شد: بیش به دلیل 5 میلیون نفر به دلیل ساکنان استان اصفهان به دلیل اجرای قالب {انتقال} آب بن بروجین متضرر می شوند، به همین دلیل اجرای چنین طرحی خلاف مقررات است. دغدغه های سراسری.”

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران افتتاح جاده {انتقال} آب اضطراری بن بروجین وی ذکر شد: شنیده است کدام ممکن است بیش از احتمال آرزو دارند این قالب را تحمیل کنند کدام ممکن است قطعاً تصمیمی غیرتخصصی علیه استان های سراسری، منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجوار اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف مصالح ایمنی سراسری اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس است. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین این قالب

وی افزود: کشاورزان اصفهانی با چنین طرحی دیگری هستند در نتیجه بدست آوردن های اشتباهی کدام ممکن است تا این مرحله در داخل زاینده رود تکمیل شده جبران نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه بدست آوردن جدیدترین 2 قیف خواهد بود، احتمالا.

مشاور افراد خمینی کلان شهر در داخل مجلس ذکر شد: وقتی کشاورزان می بینند 20 روز به دلیل 12 ماه نو می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است آب به باغات غرب اصفهان دانش نشده با این وجود سرچشمه زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان آب است. در داخل جاری ریزش است، به وفور درو کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل 12 ماه کشاورزان غارت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همه چیز دوباره سرکوب خواهند شد، قطعاً موضع خواهند گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} فشار جدیدی علیه ایمنی سراسری ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نیاز به {در این} مورد {تجدید نظر} کنند. تعیین

نقدعلی شکسته نشده داد: با اشاره به طومار شیخ بهایی، آبی کدام ممکن است مدت زمان‌ها در داخل اختیار کشاورزان اصفهان بود، آسیبی ندیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی} حق تعرض به آن قرار است را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به این {کار} مشارکت در شود، با این وجود نکاتی در موضوع تصفیه فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب ممکن است وجود داشته باشد. به دلیل اکنون نیست {مناطق} نیاز به شدید گرفته شود.”

وی افزود: بیش به دلیل 5 میلیون نفر به دلیل ساکنان استان اصفهان به دلیل اجرای قالب {انتقال} آب بین برجین متضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متضرر خواهند شد، به همین دلیل اجرای چنین طرحی خلاف مزیت سراسری است.

یکی در میان اعضای کمیته حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی مجلس شورا در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه نهادی کدام ممکن است چنین تصمیمی گرفته است، ذکر شد: بر ایده شنیده ها، شورای ایمنی سراسری {مستقر} در داخل وزارت ملت با طرحی مخالفت خواهد کرد. .

انتهای پیام