اجتناب کرده اند شنبه به بنیاد مسکن مراجعه کنیدرئیس بنیاد مسکن ذکر شد: نامزدها بدست آمده 200 میلیون تومان مسکن کشاورزی می توانند اجتناب کرده اند روز شنبه 17 مردادماه برای بدست آمده راه اندازی شد نامه موسسه مالی به محل های کار بنیاد مسکن در سرتاسر ملت مراجعه کنند.

اکبر نیکزاد در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: پیرو اصل کتبی رئیس جمهور به گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، صنوبر 200 میلیون تومان تسهیلات برای مونتاژ مسکن در روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آغاز استراتژی صنوبر اجتناب کرده اند روز شنبه هشت مرداد 1401، روستاییان می توانند برای بدست آمده راه اندازی شد نامه بانکی به محل های کار بنیاد مسکن در در سرتاسر ملت مراجعه کنند.

وی افزود: در جدا خصوصی عنایت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهور، افزایش سقف مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند 100 به 200 میلیون تومان تعیین کنید اجرایی به خصوصی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روز شنبه سطوح صنوبر اذیت کردن تبدیل می تواند باشد.

رئیس بنیاد مسکن ادای احترام به شد: پیش اجتناب کرده اند این گروه این سیستم طی گزارشی مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تسهیلات مسکن کشاورزی را تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رئیس جمهور حاضر کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای رئیسی نیز متخصصان را موظف به ارزیابی این گزارش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت این گزارش را به عهده گرفتند. به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی همچنان به صنوبر این رهن آسیب دیده نشده می دهند.

نیکزاد اذعان داشت: در جدا خصوصی ملاحظه به بار مالی سنگینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق یارانه بر دوش افسران گذاشته شده است، انتخاب در خصوص صنوبر رهن مسکن کشاورزی آرم اجتناب کرده اند آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف رئیس جمهور برای انبساط، ارتقای درجه معیشت روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بار تولید عکس اختراع کردن مسکن کشاورزی دارد. ، کدام ممکن است او a باشکوه سپاسگزار است. ما آن را داریم

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علاوه بر این در جدا خصوصی اشاره به اینکه میزان خسارات وارده به مسکن در سیل تعدادی از روز در قبلی از این در جاری ارزیابی است، ذکر شد: در هر جهان، فرمانداران پاسخگو برای امور امدادی هستند. بنیاد مسکن در جدا در جدا خصوصی فرمانداران در جاری تدارک ارزیابی خسارت منازل است. در جدا خصوصی تداوم بارندگی در جاری حاضر آمار قطعی اجتناب کرده اند تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات وارده به مدل ها نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان خسارت در روزهای زمان بیش از حد خاص احتمالاً خواهد بود.

بر مقدمه این گزارش، رئیس جمهور در روزهای بروزترین tp-date در نامه ای 4 بند خطاب به رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه در جدا خصوصی توصیه شده افزایش سقف رهن مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند این گروه تقاضا کمک کرد. گروه بودجه علاوه بر این در جدا خصوصی افزایش سقف مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند 100 به 200 میلیون تومان در جدا خصوصی درآمد 5 سهم موافقت کرد. بر مقدمه ادعا کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استراتژی صنوبر تسهیلات اجتناب کرده اند روز شنبه ۱۷ مردادماه در جدا خصوصی ابلاغ صحیح موسسه مالی مرکزی به کلیه موسسه مالی های دشواری اذیت کردن تبدیل می تواند باشد. پیش اجتناب کرده اند این ترتیب این سیستم به دلایلی اجتناب کرده اند جمله تورم زا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مالی را افزایش دهد، تضمین صنوبر مابه التفاوت 13 سهم درآمد مسکن کشاورزی حاضر نشد.

انتهای پیام