ابراز امیدواری وزیر خارجه ژاپن برای کمک به صلح منطقه با همراهی کشورهای اسلامیوزیر خارجه ژاپن ضمن تبریک عید فطر ابراز امیدواری کرد: ژاپن و کشورهای اسلامی به صلح، ثبات و رفاه منطقه ای و بین المللی کمک کنند.

به گزارش ایسنا، یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن در پیامی با تبریک عید سعید فطر ابراز داشت: با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، ژاپن روابط خود را با کشورهای اسلامی در زمینه های مختلف همچون سیاست، امنیت، اقتصاد و فرهنگ همواره تقویت کرده است.
او تصریح کرد: این بحران بی سابقه به فرصتی برای نشان دادن پایداری در دوستی و اعتماد دو طرف تبدیل شد که بسیار دلگرم کننده بوده است. مصمم هستیم در جهت تقویت بیشتر روابط و تعمیق همکاری هایمان، به تلاش های دیپلماتیک فعالانه ادامه دائم و در عین حال بر مدارا و هماهنگی به عنوان ارزش های مشترک مان تاکید کنیم.

وزیر خارجه ژاپن افزود: با نگاهی به دوران پسا کرونا، صمیمانه امیدوار هستم که ژاپن و کشورهای اسلامی با همکاری نزدیک تر به مسائل مختلف رسیدگی نمایند و به صلح، ثبات و رفاه منطقه ای و بین المللی کمک کنند.

انتهای پیام