آیین بزرگداشت فردوسی در مشهدآیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در جدا خصوصی حضور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، سیدعبدالله ارجائی، شهردار مشهد، سید جواد موسوی، مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری در محل آرامگاه این حماسه‌سرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر عظیم ایرانی برگزار شد.