خواه یا نه آیفون های جدیدترین موجود در بازار افت می کنند؟در داخل صورت شکسته نشده قرنطینه ویروس کرونا در داخل چین، در دسترس بودن کالا اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد لپ‌تاپ‌های دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنوو به تعویق خواهد افتاد.

به گزارش ایسنا، دردسر‌های چین جلوگیری از جلوگیری از شیوع کووید 19 باعث اختلال عملکرد در داخل تردد در داخل آزادراه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنادر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی‌ها انتظار برای مجوز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای بازگشایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختلال عملکرد در داخل در سراسر اطراف زنجیره تامین آینه است.

پاگاترون تایوان، سازنده قرارداد کالا اپل، هفته قبلی معرفی شد کدام ممکن است واحد تولیدی های شخصی را در داخل شانگهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانشان کدام ممکن است سری آیفون 13 را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیفون SE را تأمین می کنند، تعطیل می تنبل.

Quanta Computer کدام ممکن است سه چهارم کالا مک بوک اپل را دور جهان، تشکیل می دهد، تعطیل شده است کدام ممکن است به مشاوره تحلیلگران احتمالاً ممکن است به طور قابل توجهی بر سفارشات تأمین {تأثیر} بگذارد.

تاثیر بدون شک بر زنجیره تامین نا دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عواملی مشابه اندازه مدت زمان قرنطینه کرونا متکی است.

این نمایندگی خواهد شد در داخل جاری بررسی اجمالی {انتقال} تولیدات شخصی به دلیل شانگهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانشان به واحد تولیدی‌هایی در داخل وضعیت‌های اکنون نیست مشابه شنژن است کدام ممکن است {در حال حاضر} در داخل قرنطینه به نظر نمی رسد که باشند.

ادی هان، تحلیلگر ارشد در داخل Isaiah Research، ذکر شد کدام ممکن است اپل ممکن است علاوه بر این سفارشات را به دلیل Pagatron به Foxconn منتقل تنبل، با این وجود حساب کردن می‌رود مقدار آن خواهد شد قابل انتساب به مسائل لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری در داخل اصلاح از کیت دشوار است باشد یا نباشد. فاکسکان شناسایی اقتصادی “تجارت آرد عسل” است. در داخل سناریوی شدیدتر، اگر قرنطینه در داخل چین به مدت زمان 2 ماه شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل نتواند سفارشات تأمین را برآورده تنبل، Pagatron احتمالاً ممکن است تأمین 6 به همان اندازه 10 میلیون آیفون را به تاخیر بیاندازد.

مدیرعامل Huawei Technologies را انتخاب کنید و انتخاب کنید X-Peng هشدار داد کدام ممکن است اگر شانگهای نتواند سریع تأمین شخصی را به دلیل اوج بگیرد، متحمل قیمت های مقرون به صرفه هنگفتی خواهد بود.

شانگهای به هفته {سوم} قرنطینه در دید می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سیگنال ای به دلیل بازگشایی عظیم {وجود ندارد}.

فارست چن، سرپرست تحقیقات Trend Force، به رویترز ذکر شد: «اگر قرنطینه ظرف چند مورد آخر هفته برداشته شود، باقی مانده است احتمالات خوب شدن وجود ممکن است داشته باشد.

با این وجود، اگر قرنطینه بیش به دلیل 2 ماه باشد یا نباشد، هیچ {راهی} برای تقویت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است قرنطینه برداشته شود، عدم وجود کالا برای مشتریان آخرین وجود ممکن است داشته باشد.

با این وجود، در میان تولیدکنندگان قراردادی ممکن است علاوه بر این تأمین شخصی را اصلاح دهند. Unicron Technology کدام ممکن است برای نمایندگی‌هایی به دلیل جمله اپل بردهای مدار چاپی تأمین می‌تنبل، به رویترز ذکر شد: «قرنطینه کانشان تا به امروز {تأثیر} کمی فقط داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی می‌تواند برای حمایت به دلیل تأمین روی واحد تولیدی‌های اکنون نیست در داخل استان‌های هوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایوان حساب تنبل.

با این وجود لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل همچنان یک مسئله بین المللی است در نتیجه شهرهای چین به دلیل اقدامات قرنطینه پیروی می کنند.

به گزارش رویترز، سازندگان لپ‌تاپ به دلیل جمله Kompal Electronics تایوان کدام ممکن است کامپیوتر‌های سفارشی دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنوو را تأمین می‌تنبل، ممکن است علاوه بر این همراه خود تاخیر تأمین در داخل واحد تولیدی‌های شخصی در داخل کانچان مواجه شوند. حدود 50 شانس به دلیل تأمین کامپیوتر لپ تاپ ‘COMPAL’ {در شهر} کانشان است.

انتهای پیام