آژانس اتمی اجتناب کرده اند نصب سه آبشار سانتریفیوژ عصر ششم در نطنز خبر داد.


آژانس اتمی از نصب سه آبشار سانتریفیوژ نسل ششم در نطنز خبر داد.

آژانس بین‌المللی توانایی اتمی در گزارشی ادعا کرد کدام ممکن است ایران آژانس توانایی اتمی را اجتناب کرده اند قصد خصوصی برای نصب شش آبشار گریز اجتناب کرده اند وسط IR-این 2 در نیروگاه نطنز مطلع کرده است.

به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی توانایی اتمی در گزارشی به کشورهای عضو کدام ممکن است در اختیار رویترز قرار گرفت، ادعا کرد کدام ممکن است ایران نصب سه آبشار سانتریفیوژ شیک IR-6 را در قابلیت غنی‌سازی بنزین نطنز نوک دادن کرده است.
بر مقدمه این گزارش، ایران به آژانس بین‌المللی توانایی اتمی اجتناب کرده اند قصد خصوصی برای نصب شش آبشار IR-این 2 تولید عکس در واحد عملیاتی جدید در قابلیت غنی‌سازی بنزین نطنز اطلاع داده است.
آژانس در سرتاسر جهان توانایی اتمی بلافاصله با توجه به این خبر اظهار نظری نکرد.
انتهای پیام