آپارتمان Majestic Towers در میامی فلوریدا محل مشکوک به آزمایشگاه مت است


بر اساس این گزارش ، روز دوشنبه یک آزمایشگاه مشکوک به مت در داخل ساختمان مجلل کاندو فلوریدا کشف شد.

CBSMiami گزارش داد ، آزمایشگاه مواد مخدر در طبقه 15 ساختمان مجتمع برجهای کاندو در بال هاربر پیدا شد.

مستأجر داخل واحد اخیراً اخراج شده بود و مدیریت روز دوشنبه قصد داشت قبل از ورود مستاجر جدید ، محل را بازرسی کند.

“این بسیار عجیب است – من فکر نمی کردم آزمایشگاه های مت اتفاق افتاده باشد [here]دکتر آلفرد براندون ، یکی از ساکنان محلی به خبرگزاری گفت.

در گزارش پلیس آمده است که مواد مخدر در داخل واحد تولید شده است ، اما نوع آن مشخص نشده است.

ساکنان سه طبقه ساختمان پس از کشف روز دوشنبه به طور موقت تخلیه شدند.

یکی از ساکنان تخلیه شده ، ماری میلر ، که در طبقه 14 زندگی می کند ، به خروجی گفت: “این کمی تکان دهنده است اما ممکن است در هر جایی رخ دهد.”

ساختمان محل آزمایشگاه مشکوک به مت در بندر بال است.
ساختمان محل آزمایشگاه مشکوک به مت در بندر بال است.
نقشه های گوگل

دیدگاهتان را بنویسید