آهارنوت: داده ها اسرائیل در داخل جاری تمرین اوکراینی ها برای جنگیدن نظامی روسیه استخوب روزنامه عبری زبان به همین دلیل برخی روال تمرین نیروی دریایی مخفی اسرائیل برای غیرنظامیان اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایسنا، روزنامه عبری «یدیوت آهارونوت» در لحظه (جمعه) در داخل گزارشی همراه خود عنوان «قیام های اوکراین» در داخل صفحه وب نخست شخصی نوشت کدام ممکن است خوب سرویس دانشگاهی مخفی «اسرائیل» متشکل به همین دلیل فارغ التحصیلان یگان های ویژه، اوکراینی ها را برای نبرد همراه خود نظامی روسیه تمرین می دهد. ..

این روزنامه عبری به همین دلیل {مشارکت} مخفیانه رژیم صهیونیستی در داخل حمایت به همین دلیل نیروهای اوکراینی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت: افسران نیروهای کمک نظامی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان یگان «صراط میتال» در داخل ستاد کامل «اسرائیل» هستند. نظامی کدام ممکن است برخی از یگان های نیروی دریایی ویژه است، نظامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان این غیرنظامیان اوکراینی هستند.

به نوشته این روزنامه اسرائیلی، سرویس اطلاعاتی در داخل جاری تمرین بسیاری به همین دلیل غیرنظامیان اوکراینی برای بهره مندی از سلاح «برجک» اسرائیلی برای شرکت کردن {درگیری} ها علیه نیروهای روسی است.

آهرانوت اظهار داشت: «محل برگزاری روال تمرین فقطً محرمانه است، خوب تأسیسات عظیم کدام ممکن است چندین ساخت اقتصادی در داخل غرب اوکراین را {در خود} جای دانش است.

این روزنامه خواهد شد نوشت کدام ممکن است {شرایط} فوق العاده محرمانه فیلمبرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید این گزارش مجدد به تقاضا طرف اوکراینی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روال تمرین نیروی دریایی مخفی در داخل حالی مشارکت در می تواند باشد کدام ممکن است نهادهای مناسب «اسرائیل» به همین دلیل فراهم کردن پشتیبانی نیروی دریایی به اوکراین خودداری می کنند.

این روزنامه عبری به نقل به همین دلیل خوب نیروی دریایی ارشد اسرائیلی نوشت: «می‌دانم کدام ممکن است این اعمال‌ها مورد نیاز است، با این وجود همه شما ما در داخل حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی شخصی همراه خود افراد اوکراین متحد هستیم».

این منبع مفید افزود: نهاد امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی اسرائیل به همین دلیل وجود این سرویس مخفی حاد آگاه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویحا به همین دلیل آن خواهد شد حمایت می تدریجی.

این منبع مفید اظهار داشت: {امیدوارم} هیئتی به همین دلیل نمایندگان فاز های مختلف نظامی را برای تجزیه و تحلیل نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام نیروی دریایی آن خواهد شد به اوکراین بفرستم. تسلیحات جدیدترین روسی پرتاب شده، به همین دلیل جمله موشک های مافوق صوت، علیه اسرائیل در داخل جهان استفاده بیشتر از ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است برای ما خوب تخصص غیرعادی باشد یا نباشد.

دردسر‌های نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل برای میانجی‌گری بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف در داخل ماه مارس نکرد.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در داخل سخنرانی شخصی در داخل کنست نیازمند حمایت نیروی دریایی به همین دلیل اوکراین در مخالفت با روسیه شد.

انتهای پیام