آنچه نظامی ایران را به دلیل سایرین متمایز می تدریجی، پایبندی آن قرار است به خوب ارزش های اسلام استآیت الله سید احمد خاتمی اظهار داشت: نظامی همراه خود نگه داشتن باورها، خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های اسلام به دلیل جایگاه شدید شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه‌ای مقایسه شده است همراه خود سایر نظامی‌های جهان برخوردار است.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل روابط عادی نظامی، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه لحظه ای تهران در داخل مخلوط {دانشجویان}، روسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید دانشکده پدافند اثیری خاتم الانبیاء (ص) جمهوری اسلامی ایران. وی همراه خود مقوله ای اینکه جایگاه درست در این لحظه نظامی در داخل مرحله جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اظهار داشت: نیروهای مسلح کشورمان به طور قابل توجهی نظامی سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم همراه خود پایبندی به باورها، خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های ایمان مبین اسلام، دارای توانمندی‌هایی هستند. مقایسه شده است همراه خود سایر نظامی های جهان، به دلیل جایگاه ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالایی برخوردار است.»

وی {دانشجویان} دانشکده های ارتش را امیدهای بلند مدت نظام اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کودکان پرتلاش، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشگر این سرزمین همراه خود میل ارائه به خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های نظام اسلامی {اجازه} نخواهند داد کوچکترین {آسیب} به این نظام مقدس.»
امام جمعه لحظه ای تهران همراه خود مقوله ای اینکه نظامی درست در این لحظه دقیقا یکسان ارتشی است کدام ممکن است امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) به دلیل ایشان درخواست شده است اند کدام ممکن است سلسله ای اصیل بدانند، تصریح کرد: علم، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به آن قرار است. نظامی خارق العاده برتر به دلیل نظامی اول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است {اینها} در داخل نظامی مردم ما میل دارند، او می رود به هیچ وجه مغرضانه، لغزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دقت نخواهد بود.
آیت الله خاتمی همراه خود مقوله ای اینکه نیروهای مسلح ما همواره در داخل خدمت مردمان شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت کشورمان هستند، تصریح کرد: {هر} {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل نظامی مایه خوشحال از اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین است. نیروهای مسلح همراه خود میل ارائه به خوب ارزش ها، اعتقادات، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت فرزندانمان، شهدای بزرگی چون صیاد شیرازی، کلاهدوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را در داخل اختیار این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: گام های استوار {سربازان} اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه روزافزون در داخل منطقه ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی همواره موجی به دلیل رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا را بر اوج دشمنان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان راه اندازی کرده است. جمهوری ایران مایه خوشحال از محله اسلامی است.

انتهای پیام