آمل همچنان صدرنشین لیگ برتر والیبال شد/مریوان سدرا مدافع عنوان قهرمانی شددر مهمترین دیدار هفته هفتم لبنیات هراز آمل در جدا خصوصی ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم فلز سیرجان ایرانیان صدرنشینی خصوصی را قطعی کرد.

به گزارش ایسنا، هفته هفتم لیگ برتر پسرها روز چهارشنبه 20 آبان ماه در جدا خصوصی برگزاری هفت دیدار در شهرهای گرگان، اردکان، تهران، سیرجان، رشت، مریوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد پیگیری شد.

در را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف ترین دیدار هفته، کارمندان فلز سیرجان ایرانیان کدام ممکن است در گروه دوم جدول قرار گرفت، میزبان لبنیات سرآمد هراز آمل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم حریف توجه انداز صعود به صدر جدول را داشت در جدا خصوصی این جاری مغلوب شد.

شاگردان بهروز عطایی آملی کدام ممکن است ادامه دارد در فصل جاری لیگ شکست نخورده اند، فلز را نیز در جدا خصوصی نتیجه 3 بر صفر (21 بر 25، 20 بر 25 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 بر 25) شکست دادند به شبیه به اندازه همچنان در صدر جدول باقی بمانند.

در تولید عکس دیدار این هفته شهداب یزد، مدافع عنوان قهرمانی، میهمان راهیان آفتاب مریوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی نتایج 3 بر عالی (19 بر 25، 30 بر 28، 25 بر 22 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 بر 20) شکست خورد.

مریوان در این فصل آرم داده حریف سرسختی برای کارمندان های خانگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده امتیاز اجتناب کرده اند بازو نمی دهد.

نتایج مناسب هفته هفتم لیگ برتر والیبال به رئوس مطالب زیر است:

گردنه گرگان 3 – شهرداری صفر گنبد

(26/24، 25/21 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25/13)

تهران پیکان 3 _ 1 شهرداری ارومیه

(25/20، 25/شانزده، 23/25 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25/21)

ایفارام اردکان این 2 _ 3 بندر پسند اصفهان

(17 در برابر این 25، 18 در برابر این 25، 25 در برابر این 20، 25 در برابر این 19، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده در برابر این 15)

ایرانیان صفر سیرجان فلز 3. لبنیات هزار آمل

(21/25، 20/25 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22/25)

هورسان رامسر 3 _ صفر مس رفسنجان

(29/27، 25/21 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25/19)

جاده ملل مریوان 3 _ 1 شهداب یزد

(19/25، 30/28، 25/22 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25/20)

نیان الکترونیک خراسان 3-بازدید سایپا

(27/25، 25/23 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25/20)

انتهای پیام