آمریکا: چین در امتحان شده است به شبیه به اندازه وضعیت حال در احاطه تایوان را اصلاح دهدسخنگوی کاخ سفید اظهار داشت: چین در امتحان شده است به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند طریق فینال تمرینات خصوصی در احاطه تایوان، “وضعیت حال” را اصلاح دهد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با منافذ و پوست اشاره به تصمیم تکل این سخنران نوشت کدام ممکن است وی در اتصال در جدا خصوصی رزمایش حال چین در نزدیکی تایوان اظهار داشت: این بازی ها بدتر کردن دیدنی امتحان شده های چین برای اصلاح وضعیت حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک آمیز است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمسئولانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر خطا محاسباتی موجود است. آنها علاوه بر این در جدا خصوصی هدف دیرینه ما رسیدگی صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن در در سرتاسر تنگه تایوان، کدام ممکن است جهان منتظر آن است، در تضاد است.”

وزارت حفاظت چین علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است رزمایش‌های نیروی دریایی این ملت طبق این سیستم در اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری شمال، جنوب غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق تایوان در جدا خصوصی محوریت «آزمایش قابلیت‌های» سامانه‌های حمله زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی این ملت نوک دادن شد.

در عین جاری، به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا چین به بهتر از رزمایش نیروی دریایی خصوصی در احاطه تایوان نوک خواهد داد.

این ملت جت‌های جنگنده، کشتی‌های جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک‌های بالستیک را در احاطه تایوان مستقر کرده است کدام ممکن است تحلیل‌پرهزینه آن را تمرینی برای محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً حمله به جزیره انگیزه دادن کرده‌اند.

اگرچه فینال رزمایش های چین روز یکشنبه به نوک می رسد، پکن ادعا کرده است کدام ممکن است قصد دارد به شبیه به اندازه 15 اوت مانورهای جدیدی را در دریای زرد – واقع بین چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه جزیره کره – برگزار تدریجی.

بر مقدمه برخی گزارش های تایید نشده، چین اخطار ممنوعیتی را کدام ممکن است برای مناطقی کدام ممکن است در آن رزمایش ها برگزار تبدیل می تواند، لغو کرده است.

به آموزش داده شده است تحلیلگران نیروی دریایی قلمرو، هشدارهای ناوبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های اثیری چین برای مانورهای نیروی دریایی در احاطه تایوان در جدا با این این منصفانه قلمرو منقضی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین آن طور کدام ممکن است قبلاً تصور می شد تمرینات را تمدید نکرده است.

انتهای پیام