آمریکا: هیچ سیگنال ای به دلیل توسعه در داخل مذاکرات همراه خود اوکراین در داخل عادات روسیه نمی بینیم


آمریکا: هیچ نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات با اوکراین در رفتار روسیه نمی بینیم
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید

سخنگوی کاخ سفید ذکر شد کدام ممکن است آمریکا هیچ سیگنال ای به دلیل توسعه روسیه در داخل مذاکرات مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف نمی بیند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکای نیوز به نقل به دلیل جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه آمریکا به دلیل وضعیت امور مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین حاد آگاه است، ذکر شد. او می رود ذکر شد: «ما هیچ حرکتی برای به مقیاس عقب فشار بین ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و نظامی کشورش ندیده‌ایم.

وی افزود: اگر منصفانه طرف به تحریک کردن فشار ها یکپارچه دهد، مذاکرات کارآمد دردسر به نظر می رسد مانند است.

انتهای پیام