آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی در پاسخ به آزمایش‌های موشکی کره شمالی، مانورهای نیروی دریایی خصوصی را باز کردن دادند.آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی در ادعا‌ای مشترک ادعا کردند کدام ممکن است در پاسخ به آزمایش‌های موشکی بلافاصله (چهارشنبه) کره شمالی، اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع رزمایش‌های نیروی دریایی مشترک خصوصی را باز کردن خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رزمایش عظیم نیروی دریایی «دفاع کردن آزادی اولچی» اذیت کردن می‌شود. . آنها هفته زمان بیش از حد بازی می کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین ذکر شد وگوی دفاعی یکپارچه خصوصی را در روزهای سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه (شانزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 اوت) در سئول برگزار کردند. هیئت هایی اجتناب کرده اند واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سئول به سرپرستی سیدارت موهنداس، دستیار وزیر حفاظت آمریکا در امور آسیای شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیو تائه کیون، دستیار وزیر حفاظت کره جنوبی در محافظت حفاظت سراسری در این مذاکرات تصویر کردند.

در ادعا مشترک آمده است: رهبران دانستن درباره شبح کره شمالی به ویژه افزایش انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه آزمایش‌های موشکی در سال قبلی ذکر شد‌وگو کردند. در جدا خصوصی ملاحظه به این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شبح فزاینده اجتناب کرده اند سوی کره شمالی، آنها اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است در جدا خصوصی برگزاری رزمایش عظیم نیروی دریایی “دفاع کردن آزادی اولچی” در هفته جاری، اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تمرینات نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش مشترک خصوصی را در فعلی در را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه شبه جزیره کره باز کردن دهند. زمان بیش از حد در جدا خصوصی هدف آسانسور آمادگی نیروی دریایی مشترک اذیت کردن تبدیل می تواند.

نیروی دریایی کره جنوبی بلافاصله ادعا کرد کدام ممکن است کره شمالی 2 موشک کروز را در جهت دریای زرد آزمایش کرده است. سئول ادعا کرده است کدام ممکن است ضمن دفاع کردن آمادگی نیروی دریایی، داده های جدید را در جدا خصوصی همکاری آمریکا ارزیابی می تدریجی.

انتهای پیام