آمریکا: درگیری جهان {سوم} به نفع {کسی} معمولاً نیستدر داخل سومین هفته به همین دلیل عملیات نیروی دریایی روسیه در داخل اوکراین، سخنگوی کاخ سفید هشدار داد کدام ممکن است تنظیم درگیری جهان {سوم} به نفع {کسی} معمولاً نیست.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در داخل اطلاعیه‌ای ذکر شد: من خواهم کرد راضی شده‌ام کدام ممکن است تنظیم درگیری جهان {سوم} در داخل راستای چیز خوب در مورد ایمنی سراسری ما معمولاً نیست.

وی افزود: استقرار نیروهای یانکی در داخل اوکراین برای جنگیدن روسیه به نفع واشنگتن معمولاً نیست.

ساکی ذکر شد: «اگر روسیه به همین دلیل سلاح شیمیایی استفاده بیشتر از تدریجی، جهان {پاسخ} خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیامدها ناگواری می تواند داشته باشد».

پیش به همین دلیل این، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آگاه بود کدام ممکن است کشورش تاکید کرده است کدام ممکن است اگر روسیه مشکل تدریجی تحریم های معادل با درگیری اوکراین را در اطراف بزند، هیچ کشوری {نمی تواند} به مسکو پشتیبانی تدریجی.

وی افزود: “ما {به دقت} در داخل جاری نظارت بر میزان حمایت چین هر دو {هر} ملت یکی دیگر به همین دلیل روسیه، چه آن را به راه مادی، مقرون به صرفه، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {به هر} شکلی در داخل {هر} سطح به همین دلیل جهان هستیم. این برای ما شدید دلهره کننده است.”

در داخل 24 فوریه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تحریک کردن عملیات نیروی دریایی ویژه در داخل دونباس، در داخل جنوب ژاپنی اوکراین را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد کدام ممکن است روسیه هیچ نرم افزار ای برای اشغال آلودگی اوکراین ندارد.

انتهای پیام