آمبولانس پس به همین دلیل برخورد همراه خود ماده محترقه عملیات را انصراف کردسخنگوی قلب اورژانس تهران روز چهارشنبه به همین دلیل خروج خوب اسباب بازی آمبولانس پس به همین دلیل {حمله} کوره زا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سعید مهر سروش {در این} باره ذکر شد: خوب اسباب بازی آمبولانس در داخل قلمرو کشف شد آباد مورد اصابت داروها محترقه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} میدان دید.

وی شکسته نشده داد: خوش شانس تکنسین اورژانس {آسیب ندیده} با این وجود خوب اسباب بازی آمبولانس به همین دلیل {کار} افتاده است.

پیش به همین دلیل این دکتر جعفر میادفر، رئیس گروه اورژانس ملت در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، ذکر شد: در داخل روز چهارشنبه سوری 12 ماه های قبلی تبصره شد کدام ممکن است عده ای به همین دلیل داروها محترقه برای خراب کردن به آمبولانس ها استفاده بیشتر از می کنند. خرس تعقیب قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه طبق روال قبلی همراه خود قرار است به آنها بروند برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام