آثار {تاریخی} کاشان میزبان 150 هزار مسافر استایسنا/ اصفهان رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کاشان اظهار داشت: بر ایده آمار بیش به همین دلیل 150 هزار مسافر در داخل 4 روز ابتدایی {تعطیلات} نوروزی به همین دلیل جاذبه های {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص این شهرستان رفتن به کردند.

مهران سرمدان در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این آمار بر ایده رفتن به به همین دلیل 25 تأثیر خالص، موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار در داخل 4 شهرستان کاشان، قمصر، نیاسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزک به همین دلیل 28 اسفند 93 به همان اندازه بالا 12 ماه 92 به کف دست آمده است. روز دوم فروردین 1401.

وی افزود: توالی پارک در سراسر جهان همراه خود 35 هزار نفر رتبه اول، آبشار نیاسر همراه خود قابلیت 30 هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک نیاسر همراه خود 20 هزار نفر به آماده سازی رتبه های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} مسافران نوروزی را به شخصی اختصاص دادند.

رئیس اداره میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کاشان تصریح کرد: محل اقامت بروجردی همراه خود بیش به همین دلیل هفت هزار مسافر، موزه سراسری کاشان همراه خود 5600 نفر، محل اقامت طباطبایی همراه خود 4500 مسافر، محوطه تاریخی ابریشم همراه خود 1900 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بهداشتی سلطان امیراحمد. همراه خود 1700 مسافر می باشد یا نباشد.

انتهای پیام